up: 0,0 dagen


 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 


Bomen langs snelwegen goed voor welzijn, maar wel duur
Het is een ambitieus doel uit de nationale klimaattop in 2016: Nederland zou een kwart meer bomen moeten krijgen. Dat betekent dat er de komende jaren 100.000 hectare extra bomen geplant moeten worden, maar waar moeten ze komen?

In het actieplan werden locaties in het hele land aangewezen, maar Rijkswaterstaat ziet kansen om die bomen langs snelwegen en parkeerplaatsen bij tankstations te plaatsen. De organisatie vroeg het bureau CE uit Delft hier onderzoek naar te doen en ook de effecten op het welzijn te berekenen.

Uit het onderzoek blijkt dat door bomen langs snelwegen omwonenden minder overlast ervaren. De wegen zijn uit het zicht en de geluidhinder neemt af, zij het niet in de winter, want dan zijn er geen bladeren die het geluid tegenhouden.

Wel zeggen de onderzoekers dat plaatsing van bomen langs snelwegen substantieel duurder is dan het originele plan. Langs snelwegen kost de grond meer, omdat er soms al plannen zijn voor de bouw van kantoren en er bijvoorbeeld landbouwgrond moet worden onteigend.

Het originele plan, met bomen op tal van plaatsen in Nederland, werd becijferd op 3 miljard euro. Komen dezelfde bomen langs snelwegen te staan, dan kost dat zeker 5 miljard euro, hebben de onderzoekers berekend.

Het onderzoeksbureau meldt dat de effecten op het welzijn van mensen slechts op hoofdlijnen zijn onderzocht. Uitgebreider onderzoek is nodig, zegt CE Delft. Ook Rijkswaterstaat noemt het een erg prematuur plan en zegt dat het een van de scenario's is die verder moeten worden onderzocht.
NOS (https://nos.nl)    11-1-2018


Sector kiest okkernoot als Boom van het Jaar 2018
Boomkwekers hebben voor 2018 de Junglans regia ofwel de okkernoot of walnoot gekozen tot Boom van het Jaar.

De uitslag van de verkiezing is deze week bekend gemaakt tijdens de Boomkwekersdag van de vakgroep Bomen en Vaste Planten van LTO in Echteld. Het thema van de Boom van het Jaar was deze editie: bomen met voedsel, eetbaar voor mens en dier.

Een jury met deskundige uit de hele boomteeltsector had naast de okkernoot, ook de tamme kastanje (Castanea sativa) en de witte moerbeiboom (Morus alba) genomineerd voor Boom van het Jaar. De bezoekers aan de Boomkwekersdag konden vervolgens schriftelijk hun voorkeur aangeven.

De okkernoot had veruit de voorkeur van de boomkwekers. De tamme kastanje eindigde als goede tweede.
Nieuwe Oogst (https://nieuweoogst.nu)    31-12-2017


Eerste levende brug van bomen in Almere
Op het Floriadeterrein groeit de eerste levende brug van Nederland. De brug is gemaakt van 15 metasequoia bomen die met hun wortels in een heuveltje groeien.

Het is een organische brug die blijft groeien en waar bijvoorbeeld ook twijgjes in zullen komen. Ook de reling van de brug is gemaakt van de bomen.

Doordat de komende jaren de takken gaan vervlechten wordt de brug steeds steviger. Omdat het een organisch proces is, is nog niet zeker of de brug stevig genoeg wordt om grote hoeveelheden mensen te dragen. Boomkwekerij Ebben heeft de bomen geschonken en zal in de gaten blijven houden of de bomen goed groeien of verstevigd moeten worden.

Omroep Flevoland (https://www.omroepflevoland.nl)    30-12-2017


Bomenvlogger trekt 35.000 viewers
Zijn collega's lachten hem in eerste instantie uit. Toch nam Johan van den Berk, mede-eigenaar en hoofd pr bij Van den Berk Boomkwekerijen in Sint-Oedenrode, de handschoen op. Inmiddels staat hij bekend als de 'bomenvlogger' en kreeg zijn beste video maar liefst 35.000 views.

Waarom ben je gaan vloggen?
'Wij hebben een grote kwekerij van ongeveer 500 hectare en een assortiment van meer dan 1.600 boomsoorten, struiken en rododendrons. Mensen krijgen pas op de kwekerij een idee wat er te koop is en hoe wij werken. Wij leveren meer en een betere kwaliteit dan het standaardlijstje. Klanten hebben daar geen idee van als ze een aanvraag doen via e-mail. Dan vergelijken ze toch vooral op prijs.'

Waarover gaan jouw vlogs?
'Over bomen valt enorm veel te vertellen en het mooiste is dat je dat in een vlog ook kunt laten zien. Ongeveer eens per maand vertel ik over interessante en minder bekende soorten.
'Tot nu toe heb ik de seizoenen gevolgd en ben ik ingegaan op details en specifieke eigenschappen van de bomen. In de komende vlogs wil ik het ook gaan hebben over het aanplanten, water geven en de verzorging.'

Wie kijken er naar jouw vlogs?
'Dat is vrij divers. We krijgen reacties vanuit verschillende hoeken, voornamelijk van groenprofessionals. We hebben een videokanaal geopend op YouTube waar mensen zich op kunnen abonneren.
Daarnaast verspreiden we de filmpjes via sociale media en via onze nieuwsbrief. Die gaat naar onze klanten, zoals landschapsarchitecten, hoveniers en gemeenten. Wel weten we hoeveel mensen een video leuk vinden. Onze best bekeken vlog over bloeiende bomen in het voorjaar zagen wel 35.000 mensen.'

Wat levert het vloggen op?
'Tot nu toe heeft het nog niet geleid tot hogere verkoopcijfers. Dat is ook niet ons doel. Met mijn vlogs wil ik mensen inspireren en uitnodigen om ook andere soorten aan te planten.'

Dus eens in de maand film jij jezelf in de boomgaard?
'Dat heb ik maar één keer gedaan. Het is lastig mezelf te filmen en ook de bomen goed in beeld te brengen. Bovendien was ik niet tevreden over de kwaliteit. Sindsdien werk ik samen met een videoproductiebureau.'

Wat kost het?
'Hoofdzakelijk tijd. Met de productie van één video zijn we enkele dagen bezig. Het is vooral leuk om te doen. Ik hoop dat het zaadje dat ik plant uitgroeit tot een mooie boom.'
Nieuwe Oogst (https://nieuweoogst.nu)    23-12-2017


Jong Flevoland heeft erelijst met slechts 8 bomen
De Bomenstichting maakt voor iedere provincie een Erelijst van Bomen. Waar Overijssel en Gelderland kunnen pochen met een top 10 van eeuwenoude bomen, komt Flevoland niet verder dan een top 8.

De verklaring is simpel. Flevoland is een jonge provincie. De vele essen, wilgen en populieren hebben tijd nodig om ouder te worden in de vruchtbare klei. Pas in de oorlogsjaren is begonnen met het ontpolderen van het nieuwe land. De meeste bomen zijn dan ook niet ouder dan 75 jaar. De minimale leeftijd om op de lijst te komen is 80 jaar, weet boominspecteur Ab Strijker uit Lelystad.

Het merendeel van de lijst bestaat dan ook uit mooi bomen of exemplaren met een bijzonder verhaal. Neem de wilg naast de N50 bij Ens. In 1942 geplant als piketpaal voor de aanleg van de Kamperweg. De tak is niet uit de grond gehaald en groeide uit tot een boom. De boom is in de afgelopen decennia meerdere keren verplaatst, omdat de Kamperweg uitgroeide tot een vierbaans N50. Inmiddels is de eenzame wilg een heus bosje geworden.

De écht oude bomen staan op Urk en Schokland. Strijker is liefhebber van zeker 80 jaar oude iepen op Urk. Zij staan naast het Kerkje aan de Zee. ,,De winter is een mooie tijd om naar deze bomen te kijken. Het blad ontbreekt, dus zie je de kerk mooi op de achtergrond."

De iepen staan op plek 2 van de Flevolandse erelijst. Op de eerste plek staat de groene kathedraal. In 1987 zijn bij Almere 178 Italiaanse populieren geplant volgens de plattegrond van de Kathedraal van Reims. De bomen zijn nu net zo hoog als de stenen zuilen in Reims.
De Stentor (https://www.destentor.nl/flevoland/)    22-12-2017


Ruim 500 bijzondere bomen in Hengelo
Ze staan overal in Hengelo. Honderden zijn het er. Ze zijn nu overzichtelijk in kaart gebracht: de Bijzondere Bomenlijst 2017. Er staan er 500 op. En dan zijn het alleen nog maar de gemeentelijke bomen. De particuliere exemplaren zijn nog niet eens meegeteld. Een plek op de lijst geeft ze een speciale beschermingsstatus.

Het Prins Bernhardplantsoen staat er bijna vol mee. Er staan er vijf: de Fagus sylvatica 'Atropunicea', de Aesculus carnea, de Platanus orientalis, de Ulmus glabra 'Exoniensis' en de Fagus sylvatica Liquidambar styraciflua. Helaas staan de Nederlandse benamingen er niet bij, zodat de leek zich er maar moeilijk een beeld van kan vormen.

De bomenlijst is in feite een geactualiseerde versie, want het eerste lijstje dateert van 2009. Het werd daarom tijd voor een nieuwe inventarisatie. Dat was een klus voor de Bijzondere Bomencommissie en in het bijzonder voor twee vrijwilligers, de bomendeskundigen Jan Zwienenberg uit Hengelo en Gerrit Haverkamp uit Borne, beiden lid van de Hengelose afdeling van IVN/KNNV.
Ze leverden geen half werk: de lijst kent namelijk verschillende categorieën: monumentale bomen, toekomstig monumentale bomen, herdenkingsbomen en dendrologisch waardevolle bomen.

Het college van B en W is dan ook vol lof over hun inzet: “Zij hebben een wezenlijke bijdrage geleverd aan deze Bijzondere Bomenlijst, onder andere door het op naam brengen van de juiste cultuurvariëteiten, het geven van advies over de juiste wetenschappelijke benaming en het ter beschikking stellen van foto’s van de bijzondere bomen.”

Op dit moment bestaat de Bijzondere Bomenlijst 2017 alleen uit gemeentelijke bomen. Particuliere bomen maken nog geen deel uit van de lijst. Deze aanvulling zal, naar verwachting in de loop van 2018, worden opgesteld. De lijst zal binnenkort op de website van de gemeente worden geplaatst. Informatie over de afzonderlijke bomen is te inden via de link: http://bit.ly/hglbomen.
Radio Hengelo TV (http://www.radiohengelotv.nl)    12-12-2017


Om meer grond en EU-subsidies te krijgen, kappen boeren vaker bomen en houtsingels...
Boeren nemen niet alleen wegbermen en groenstroken in gebruik om aan meer grond te komen, zij kappen daarvoor ook bomen en houtsingels. Dat stelt natuurbeheerder René Oosterhuis van Het Groninger Landschap. “Het is een schrijnend maar algemeen beeld.”

De bevinding van natuurbeheerder Oosterhuis in Groningen sluiten aan bij de situatie in de Gelderse Achterhoek. Daar treedt de gemeente Berkelland op tegen boeren die aan ‘landjepik’ doen. In tientallen gevallen, meldde Trouw vrijdag, hebben boeren gemeentegrond, zoals wegbermen en groenstroken, in gebruik genomen. Zo creëren zij meer afzetruimte voor hun mest en ontvangen zij een hogere subsidie van de EU.

Het ten onrechte opgeven van andermans grond voor de mestboekhouding is fraude. Bovendien schaadt het ‘aanboeren’ van ruige bermen de biodiversiteit: de leefomgeving van vogels, vlinders en insecten verdwijnt.

De gemeente Berkelland kiest ervoor met de boeren ‘een goed gesprek’ te voeren en geen aangifte te doen van mogelijke fraude. De burgemeester vindt dat de beleidsmakers in Den Haag en Brussel meer te verwijten is dan de boeren. De EU hanteert namelijk nauw omschreven definities van ‘landbouwgrond’, waar boeren zich aan moeten houden bij hun subsidieaanvraag. Zo mag de ruimte rond een boom of langs een houtsingel niet of slechts gedeeltelijk worden meegeteld.

Omdat de aanwezigheid van zulke landschapselementen directe gevolgen heeft voor de hoogte van de te ontvangen subsidie, nodigt het boeren uit om een boom of houtsingel dan maar op te ruimen. “Ik ben bang dat dit op heel veel plekken in Nederland het geval is”, stelt burgemeester Van Oostrum van Berkelland. Stichting Het Groninger Landschap bevestigt die indruk voor haar werkgebied.

Ook in Drenthe wordt een achteruitgang van kleine landschapselementen waargenomen, vooral tussen landbouwpercelen. De provinciale Natuur en Milieufederatie heeft daarvoor vorig jaar een meldpunt ingesteld. De federatie zoekt de oorzaak in schaalvergroting van de landbouw. En doordat koeien minder buiten lopen dan vroeger, hebben houtsingels hun functie als veekering verloren. Landschapsbeheer Drenthe schat op basis van steekproeven dat er in tien jaar tijd meer dan 120 kilometer aan boomrijen en singels is verdwenen.

De PvdA in de Tweede Kamer stelde begin dit jaar vragen aan staatssecretaris Van Dam van economische zaken. Of hij het beeld herkende dat het voor de natuur nadelig uitpakt dat boeren bomen, houtsingels en hagen niet mogen meetellen als landbouwgrond? “Nee”, antwoordde de staatssecretaris, “ik herken mij niet in het geschetste beeld dat de gecombineerde opgave een negatieve prikkel in zich zou hebben voor landschapselementen op landbouwgrond.”

Een extra hectare landbouwgrond levert volgens de gemeente Berkelland boeren een voordeel op van zo’n 1500 euro. Dat is een optelsom van ontvangen subsidie (ongeveer 250 euro per hectare) en besparing op de afvoer van mest.

Minister Carola Schouten van landbouw laat het ‘landjepik’ door boeren onderzoeken, laat zij weten in reactie op de berichtgeving in deze krant. “Ik heb het ministerie gevraagd te kijken wat er aan de hand is.”

Trouw (https://www.trouw.nl/)    6-12-2017


Sjeklaade ot Tilburg: iconische lindeboom wordt chocolaatje
Dé lindeboom van Tilburg - in 1994 bruut omgezaagd - krijgt een tweede leven als chocolaatje. De mannen van het Tilburgse lettertype TilburgsAns hebben de beroemde boom in chocolade gevangen.

Het chocolaatje heeft de vorm van de boom met het imposante bladerdek. In het hart is de loot afgebeeld, die na de kap uit de holle stam tevoorschijn kwam. De makers zijn typograaf Sander Neijnens en illustrator Ivo van Leeuwen. De twee lanceerden vorig jaar TilburgsAns, het eerste lettertype dat is gebaseerd op het karakter van een Nederlandse stad.

Het lettertype omvat inmiddels meer dan negentig icoontjes: van Roadburn, het Draaiend Huis, Marietje Kessels tot de kermis. Dit jaar besloten ze het icoon van de lindeboom in chocolade om te zetten. ,,De lindeboom vinden we een heel mooi symbool voor de stad én voor het leven dat alsmaar doorgaat", zegt Sander Neijnens.

Omdat ze van het maakproces geen chocolade konden maken (lees: niet begrepen) wonnen ze de expertise in van Chocolaterie Albèrt uit Udenhout. En voor de realisatie ging TilburgsAns de samenwerking met Citymarkerting Tilburg aan. 'Sjeklaade öt Tilburg', noemen ze het. De TilburgsAns-mannen vergelijken de chocolaatjes - genaamd Chocolindes - met de befaamde Antwerpse Handjes. Het symbool van Antwerpen verschijnt ook in chocolade-vormen. ,,Als chocolaatje bij de koffie bijvoorbeeld", zegt Neijnens.

Zelf weten ze nog niet wat de beste manier is om het chocolaatje straks aan te bieden. Ze hebben nog even: de Chocolindes worden pas volgend jaar geproduceerd. Ondertussen hebben ze wel een aantal proefdrukken. ,,Mensen vinden het hartstikke leuk." Hij lacht. ,,Al moeten we ze daarna teleurstellen. Deze chocolaatjes zijn nog niet om op te eten, maar om te laten zien."

Brabants Dagblad (https://www.bd.nl)    1-12-2017


Kunnen de bomen het klimaat redden?
Verliezen we in onze zoektocht om het klimaat te redden de bossen uit het oog? Op de voorlaatste dag van de Klimaattop in Bonn eisten de bomen hun plekje onder de zon op.

Het begint al als je de Bonn Zone betreedt, de ‘Climate Action Zone’ van de Klimaattop in Bonn. Op de wikkel van de chocoladereep die je in je handen krijgt gestopt, staat het verhaal van de Trillion Trees Campaign, tien jaar geleden opgezet door de toen 9(!)-jarige Felix Finkbeine. Kort samengevat: de aarde telt nu 3,04 biljoen bomen. Op ontboste en verarmde gronden zouden er nog 1 biljoen bij kunnen, 150 bomen per aardbewoner. En die biljoen bomen zouden ergens tussen een kwart en de helft van de door menselijke activiteit geproduceerde CO2-uitstoot op kunnen vangen.

We hebben negatieve emissies nodig om het klimaat te redden, daar is iedereen het wel over eens. Ons CO2-budget staat nog vijf jaar uitstoot toe als we binnen 1,5 graad opwarming willen blijven, en twintig jaar voor de 2 graden-grens. Daarbinnen blijven halen we niet met de versnelde overgang naar zon en wind, dus moeten we CO2 uit de atmosfeer halen. Daar rekent ook het VN-klimaatpanel IPCC mee. Maar velen willen dat liever niet met de hi-tech oplossingen die nu onder de noemer ‘geo engineering’ of ‘climate engineering’ worden gepresenteerd: solar radiation management (zonlicht reflecteren) of de oceanen bemesten zodat plankton CO2 verwijdert. Onderzoek van prof. Andreas Oschlieser en zijn instituut GEOMAR leert dat de kosten daarvan hoog zijn, en de effecten waarschijnlijk beperkt, zo vertelde hij in een sessie bij het Duitse Paviljoen. “Hoe beter we ernaar kijken, hoe hoger de risico’s worden, en hoe kleiner de effecten.”

Dan klinkt bomen planten een stuk sympathieker. Ook dat is niet zonder bijwerkingen, waarschuwde Oschlieser, want om de Sahara te beplanten heb je irrigatie nodig en dat kan weer tot zeespiegelstijging leiden. Maar het is de methode die de meeste resultaten belooft en de minste weerstand zal ondervinden. Bovendien, zo constateerde prof. Kevin Anderson in een andere sessie donderdag, geeft ze politici niet de kans al hun kaarten te zetten op technologische oplossingen in de toekomst. “In plaats van in te zetten op drastische vermindering van CO2-uitstoot nú, wat impopulaire maatregelen met zich meebrengt, vertrouwen ze liever op niet-bestaande negatieve emissie technologieën om enorme hoeveelheden CO2 uit de atmosfeer te halen. Dan kunnen we ondertussen tot aan de volgende eeuw met fossiele brandstoffen doorgaan.”

In dezelfde sessie in het Paviljoen van de Inheemse Volken maakte Kate Dooley van de Universiteit van Melbourne duidelijk wat er van herbebossing te verwachten is. Bomenaanplant zelf zou in een optimistisch scenario deze eeuw 150 gigaton CO2 vast kunnen leggen. Nog meer mogen we verwachten van het herstel van aangetaste ecosystemen, zo’n 220 tot 330 gigaton CO2. In de zogenaamde RCP-scenario’s van het IPCC wordt met 500 gigaton aan CO2-verwijdering gerekend. “Die cijfers voor het vastleggen van CO2 in bossen bieden enige hoop”, aldus Dooley, “dat we de opwarming van de aarde binnen 1,5 graad kunnen houden. Maar daar is nog wel veel meer voor nodig!”

Van tevoren sprak OneWorld met een Nederlands-Amerikaanse studente die veel van herbebossing weet én verwacht: Sofia Caycedo, die Environmental Management studeert aan de School of Forestry en Environmental Studies van Yale University. Ze is in Bonn voor de IFSA (International Forestry Students Association) met een groep internationale studenten uit onder andere Indonesië, Turkije, Australië en Nicaragua.

“Tijdens mijn bachelor aan de UvA heb ik me al met herbebossing en het klimaat beziggehouden. Mijn bachelorthesis ging over het opvangen van CO2 in de bossen van de Veluwe. Het bosbeleid moet een grotere plek krijgen in het klimaatdebat. Dat hoorde ik ook van Paul Polman van Unilever vorige week hier in Bonn: bosbeleid krijgt te weinig aandacht. We moeten sowieso stoppen met ontbossing. Nederland verliest ook nog steeds bosareaal, we raken gewoon bos kwijt! We moeten de bomen niet kappen, maar benutten als netto koolstof-opvanger.

“Mijn interesse ligt op het snijvlak van economie, klimaat en internationale ontwikkeling. Kun je bijvoorbeeld ook economische waarde toekennen aan ecosysteemdiensten? Ik weet dat het omstreden is, want waarom moet je alles weer in geld uitdrukken. Maar ik vind systemen als REDD+, waarbij gemeenschappen verdienen aan het in stand houden van het bos, wel heel boeiend.”

“Hier op de COP volg ik alles wat met bosbeleid te maken heeft. Elke ochtend maak ik een planning met mijn IFSA-collega’s waar we heen gaan. De Climate Action Zone is heel inspirerend – veel boeiender dan de onderhandelingszone – maar ook verwarrend. Ik heb nog een week nodig om alles te laten bezinken.”
One World (https://www.oneworld.nl/)    27-11-2017